Voor een akkerbouwperceel in Vierpolders is bij de taxatie terdege aandacht besteed aan de ontwatering (hoogste en laagste grondwaterstand), de kwaliteit van de bouwvoor en het bodemtype!