De leegstand van agrarische gebouwen neemt sterk toe, blijkt uit onderzoek van het Wageningse instituut Alterra. Naar schatting komt de komende 10 jaar 30 miljoen vierkante meter aan schuren en stallen vrij (lees meer)
Voor een flink deel valt moeilijk een nieuwe bestemming te vinden, denk Alterra onderzoeker Edo Gies. Hij werkt in opdracht van de organisatie InnovatieNetwerk aan een studie naar de ontwikkelingen in de agrarische sector. Gies verklaart tijdens zijn verkenning te zijn geschrokken van de hoeveelheid vastgoed die de komende 10 jaar vrijkomt. Het aantal bedrijven neemt in die periode, Is de prognose, af tot ongeveer de helft van het huidige aantal. De overblijvers worden groter. ‘Ze nemen wel de grond maar veelal niet de bebouwing over van stoppende bedrijven. In plaats daarvan breiden ze de eigen gebouwen uit’.
De vermindering van het aantal boerderijen is al heel lang aan de gang maar krijgt de komende jaren een ander karakter dan voorheen. ‘Historische boerderijen konden vrij gemakkelijk een woonbestemming krijgen. Nu krijgen we vooral te maken met de nieuwbouw die dateert van de jaren zeventig. Denk aan ligboxenstallen, grote varkensstallen en kippenschuren.