Taxaties worden uitgevoerd met verschillende doelen. deze kunnen liggen in het kader van (her-) financiering, voorgenomen transacties of vererving. Agrostaete draagt zorg voor een gecertificeerde taxatie, welke wordt uitgewerkt in een keurige rapportage. Onze prijsopgave voor de dienst geschiedt vooraf voor een vaste prijs met eventuele opties.

Taxaties vragen inzicht in veel disciplines als waarde van opstallen, huisperceel, verharding, mogelijke installaties en uiteraard de courantheid en grondwaarde. Op basis van de taxatie vindt waardering plaats van de onderhandse verkoopwaarde, executiewaarde of waarde in verpachte staat.

 

 

Onze specialisaties:

Glastuinbouw

Taxeren van glastuinbouw is een specialisatie. Door de kapitaalintensieve opstallen en installaties is een gedegen kennis en gevoel met de glastuinbouw een must. Venlo, tralielegger of breedkapper? alles heeft zijn eigen waarde!

Veehouderij

Rapid exit, visgraat of robot? Waardering van installaties is belangrijk bij de intensieve veehouderij.

Landbouwgrond

Waardering van landbouwgrond vergt inzicht in de courantheid van percelen alsmede teelt- en ontwikkelingsmogelijkheden in een markt die dynamisch is.

Aandacht voor bodemkwaliteit!

Als extra optie in onze taxaties voor landbouwgronden kunnen wij een screening uitvoeren naar de bodemkwaliteit. Zaken als bouwvoordikte, ontwatering en bodemtype kwantificering zijn belangrijk voor de waardebepaling. Middels het uitvoeren van enkele boringen per ha. En een beperkt literartuuronderzoek kan een goed beeld verkregen worden over de bodemgesteldheid naar gebruik toe.  Op verzoek kan tevens gekeken worden naar de milieuhyginische kwaliteit van de bodem op (erf-) percelen. Resultaten worden verwerkt in een separaat rapport wat kan dienen als bijlage bij de taxatie.