Wij stellen uw planschade vast of voeren een due dilligence uit. Voor het bepalen van planschade zijn diverse mogelijkheden beschikbaar. Basis vormt uiteraard het nieuwe al dan niet vastgestelde bestemmingsplan, hierbij de ‘voorzienbaarheid’ van de nieuwe bestemming meenemend.

Vastelling op basis van liquidatie of reconstructie? Door de inbreuk of gevolg van de nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden onstaan diverse schades. Vaak te kwantificeren in vermogensschade, inkomensschade en bijvoorbeeld belastingschade.