Ontwikkeling

De overheid geeft ruimte voor het doen van ontwikkelingen in agrarische gebieden. Ruimte voor ruimte, saneren van glastuinbouw, subsidie voor duurzame energiesystemen.

Zoek hier de winst door middel van een gedegen adviseur. Laat de ontwikkelingsmogelijkheden van uw terrein bepalen, zoek naar een oplossing voor de lage tegoedkoming van de glas saneringsregeling en welke mogelijkheden zouden er zijn om duurzame energie te winnen met een goed regeling. AgroStaete adviseert.

Zaken die bij ontwikkeling belangrijk zijn:

  • Wet voorkeurrecht gemeente
  • Bestemmingsplan en vernieuwing hiervan
  • Courantheid van het eigendom
  • Netwerk van mogelijke ge├»nteresseerden en samenwerkingsmogelijkheden
  • Kosten die gemaakt moeten worden voor sloop en of sanering etc.

Contractzaken

Pacht of verpacht? Laat u ondersteunen door een deskundige partij voor de contractvorm!

Voor pacht zijn tegenwoordig diverse vormen beschikbaar met diverse voor- en nadelen. Het pachtrecht is diverse en geeft veel mogelijkheden tot aangaan maar ook tot be├źindiging van de overeenkomst. Deze overeenkomsten moeten vakkundig worden opgezet.

Afspraken die frequent worden vastgelegd: tijdsduur, verrekening toeslagrechten, verkoop in verpachte staat, ontbinding.

Leg zakelijke rechten vast!

Zakelijke rechten als plaatsing van opstallen, gebruik overpad, windmolens, kabels en leidingen zijn onderhevig aan een contractvorm. AgroStaete bemiddeld omtrent voorwaarden en stelt dergelijke contracten op.