Wij bemiddelen bij aan- en verkoop van agrarisch vastgoed. Werkzaamheden geschieden tegen een vooraf te bepalen courtage.  Basis voor aan- of verkoop vormt een gecertificeerde taxatie. Zaken die uiteraard van belang zijn in het advies of bemiddelingstraject zijn:

  • Productierechten
  • Onderhoudstoestand opstallen
  • Bodemkwaliteit van de gronden
  • Bestaande (omgevings-)vergunningen
  • Planologische ontwikkelingen
  • Fiscaliteiten
  • Wens tot gedeeltelijk verkoop danwel handhaving woonhuis?

Verkoop vindt plaats via advertenties, bebording en digitale media. De mogelijkheden zijn talrijk.

Contacteer ons voor de mogelijkheden en een afspraak!