Lees meer

Taxatie & Waardebepaling

Waarde van uw grond zit in de bodem! Agrostaete besteed aandacht aan bodemkwaliteit en ontwatering bij waardering van landbouwgrond.

Lees meer
Lees meer

Planschade

Aanpassing bestemmingsplan? Kwantificeer mogelijke schade!

Lees meer
Lees meer

Ontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling? Bepaal een exploitatiemodel in overleg met Agrostaete.

Lees meer
Lees meer

Bemiddeling & Transacties

Agrostaete draagt zorg voor uw transacties en bemiddeling bij aan en verkoop!

Lees meer